Stiftelsen för naturarvet sr

11.4.2017 | Kampanjat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen Haveri gård strax väster om skyddsområdet Lampila som ligger i Töysä. På det här viset skyddas den skogbevuxna slänten tillsammans med det vidsträckta skogsområdet som gömmer sig bakom den vilket är ett glädjeämne för många donatorer som var oroliga över skogens framtid.

9.2.2017 | Kampanjat

Pertti Salolainen blir kampanjens skyddspatron

Stiftelsen för naturarvet sätter i gång sin insamling för Finlands 100-årsjubileum – vill du också vara med i att ge Finland en hållbar födelsedagspresent? Donera till insamlingen och hjälp oss att skaffa (åtminstone) 100 hektar 100-årig skog till det 100-åriga Finland.

25.1.2017 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat två nästan orörda skogsområden med ett ståtligt trädbestånd i Paimela, Hollola. Med hjälp av en insamling för riksdagsledamoten Pertti Salolainens födelsedag och hans ytterligare donationer har vi också kunnat köpa en tredje bit som är mindre och kompletterar det andra skogsområdets södra gräns.

19.12.2016 | Metsäkaupat

Myr- och skogsområdet Kuovisuo i Kiminge kommer att skyddas varaktigt i Uleåborg när vi grundar ett skyddsområde inom den fastställda ytan som Stiftelsen för naturarvet anskaffade i december 2016.

15.11.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet köpte en jordlott på 20 hektar i Vasikkaniemi vid Ivalojoki älv i slutet av sommaren, fyra kilometer nordväst om Ivalo centrum.

15.11.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet får sitt hittills största skyddsområde när Aarnivalkea, ett skyddsområde som grundades 2013, expanderar till den närbelägna Kivisuoregionen.

31.8.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen en skog på cirka 18 hektar i Kolho som ligger i Mänttä-Filpula vid Birkalands norra gräns.

6.7.2016 | Metsäkaupat

Det blir ett nytt skyddsområde i Töysä i Alavo där stiftelsen köpte en skog på cirka 30 hektar.

15.6.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet gjorde i slutet av maj en affär som gällde en skogsbit på drygt 19 hektar i Kylmäkoski by i Juga i Norra Karelen.

17.5.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av april ett område på 7,5 hektar i Nokkola by i Hollola, söder om Lahtis, vid den östra stranden av Luhdanjokitrakten i Borgå å.

Sidor