Tukijoita

Luonnonperintösäätiön työ perustuu suurimmaksi osaksi lahjoituksiin, joita antavat monet yritykset ja yhteisöt sekä lukuisat yksityiset ihmiset.

Luonnonperintösäätiö kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia ja työtämme eri tavoin kannattelevia yhteisöjä ja ihmisiä.