Pidetään riekko Pirkanmaalla

riekkonaaras

Lintuillassa tietoa ja tarinaa riekosta ja sen suojelusta

Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Luonnonperintösäätiön yhteinen kampanja Suojele pala Pirkanmaata on ollut käynnissä helmikuun loppupuolelta alkaen. Kampanjan tavoitteena on hankkia Luoteis- tai Pohjois-Pirkanmaalta suojeltava alue, jossa esiintyy uhanalaista suo- tai metsälinnustoa.Kampanjalla halutaan myös muistuttaa, että Pirkanmaalla ja muuallakin Suomessa useiden lintulajien pesimämäärät ovat tuntuvasti vähentyneet pesimäalueiden tuhoamisen vuoksi. Pirkanmaan metsistä vain 2,6 % ja soista 2,5 % on suojeltuja. Todellinen suunnanmuutos on välttämätön, jotta monipuolinen luonto voidaan turvata.

Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen syyskuun lintuillassa 26.9. kihniöläinen lintuharrastaja ja suoluonnon puolestajapuhuja Ilpo Lahtinen kertoo riekosta ja toimista pirkanmaalaisen riekkokannan säilyttämiseksi.

- Pohjois-Pirkanmaan metsäriekkokannan säilymisen kohtalonkysymys on suoluontomme jyrkän alamäen pysäyttäminen ja laajamittaisesti ojitettujen soiden ennallistaminen, toteaa Lahtinen Lintuviesti-lehdessä (3/2014).

Riekko on jo hävinnyt maakunnan eteläosista. Pirkanmaalla on hävitetty muun muassa turpeenotolla valtava määrä arvokasta suoluontoa. Tämä kehitys jatkuu edelleen, vaikkakin soita on myös alettu suojella ja hävitettyjä soita ennallistaa.

Riekon säilyminen maakunnassamme vaatii riittävän laajoja soita, joilta riekot löytävät kylliksi ravintoa. Suoketjujen on oltava myös yhtenäisiä, jotta riekon populaatiot eivät joudu eristyksiin. Riekkojen siirtymämatkat ovat varsin lyhyitä, neljästä viiteen kilometriä. Oman haasteensa Pirkanmaan riekoille asettavat yhä useammin myös vähälumiset talvet.

Soiden pitkäjänteisen ennallistamistyön ansiosta Pirkanmaalla on uusimpien arvioiden mukaan runsaat sata riekkoreviiriä. Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys on kunnostanut alueen soita vuodesta 2000 alkaen. Samalla yhdistys on tehnyt seurantaa riekkojen kannankehityksestä. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys on valmis osallistumaan ennallistamistoimiin, kunhan sopiva kohde löytyy.

Arvokkaiden soiden suojeleminen ja hävitettyjen soiden ennallistaminen ei auta pelkästään riekkoa säilymään Pirkanmaalla. Samalla kaikki soilla tai soiden reunoilla pesivät lajit hyötyvät. Monet näistä arvokkaista lajeista ovat vähentyneet Pirkanmaalla – kuten kapustarinta ja muut kahlaajat, keltavästäräkki sekä pohjansirkku.

Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen syyskuun lintuiltaan ovat kaikki tervetulleita kuuntelemaan riekkoa tutkivan ja suojelevan Ilpo Lahtisen omiin kokemuksiin pohjautuvaa esitelmää. Riekkoilta pidetään perjantaina 26.9.2014 Tampereen pääkirjasto Metson toisessa kerroksessa Pietilä-salissa klo 18.00 alkaen.

Suojele pala Pirkanmaata -kampanjalle voit lahjoittaa Luonnonperintösäätiön lahjoitustilille FI78 5494 0950 0224 93, viitenumero 20585.

Luonnonperintösäätiöllä on Poliisihallituksen 28.6.2013 myöntämä rahankeräyslupa 2020/2013/1186: http://www.luonnonperintosaatio.fi/lahjoitukset/rahankerayslupa

Lisätietoja:

- Ilpo Lahtinen, Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys, p. 045 879 6706

- Puheenjohtaja Jukka T. Helin, Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys, p.050 356 3231, sähköposti puheenjohtaja[at]pily.fi

- Suojeluvastaava Tuire Laurinolli, Luonnonperintösäätiö, p. 0400 977 886, sähköposti info[at]luonnonperintosaatio.fi

Painokelpoisia kuvia ladattavissa osoitteessa: http://luonnonperintosaatio.fi/tiedotteet/media/pressikuvat

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. toimii lintujen suojelun, tutkimuksen ja lintu-harrastuksen edistämiseksi Pirkanmaalla. www.pily.fi

Luonnonperintösäätiö ostaa arvokkaita luonnonalueita, ensisijaisesti metsiä, ja rauhoittaa ne pysyvästi luonnonsuojelulailla. Säätiö saa varansa pääasiassa yksityisistä lahjoituksista. www.luonnonperintosaatio.fi

Ikimetsän ystävät ry. tukee Luonnonperintösäätiön työtä muun muassa tiedottamalla ja neuvomalla metsiensuojelussa sekä järjestämällä hoitotalkoita ja retkiä Luonnonperintösäätiön suojelualueille. www.ikimetsanystavat.fi

KUVA: Ilpo Lahtinen.

Kampanjat