Linnunlaulu, Konnevesi

KARTTA: Linnunlaulun suojelualue kansalaisen karttapaikalla

Marraskuussa 2013 Luonnonperintösäätiö osti Konneveden itäosasta noin 7,4 hehtaaria metsää Samuli Hintikalta, joka halusi myydä perintömetsänsä suojeluun.

Samuli Hintikka ja hänen vaimonsa Marja ovat kutsuneet metsää Linnunlauluksi, jonka nimen säätiö halusi säilyttää. Samuli Hintikka tuntee metsän historian pitkältä ajalta. Alueella roihusi 1900-luvun alussa metsäpalo, jonka jälkeen kolmasosa metsästä on saanut kehittyä rauhassa. Muistona yli sadan vuoden takaisesta palosta näkyy vieläkin palokantoja ja -koroja.

Linnunlaulun metsä kohoaa Konneveden Kärkkäiskylän Papulammien väliseltä kannakselta itäkoilliseen. Kuusi on vallitseva puulaji, mutta kuivemmalla kankaalla valtapuuna on mänty. Maasto on paikoin hyvin kivikkoista, eikä metsä siksi ole kovin järeää, vaikka onkin vanhaa ja koskematonta.

Papulammit yhdistää metsän länsiosassa luonnontilainen puronotko, jossa metsä on aarniomaista lehtoa. Koivua ja haapaa on erityisen runsaasti metsän itäisimmässä osassa, jossa liito-oravakin on käynyt jättämässä merkkejä oleskelustaan. Alueella on myös ELY-keskuksen jo aiemmin suojelema salapuro.

Linnunlaulu sijaitsee Vaasan ja Kuopion välisen vanhan kantatien molemmin puolin. Tie on lähes poistunut käytöstä ja hiljenemässä Hytölän kyläläisten kävelyreitiksi.

Linnunlaulu on Luonnonperintösäätiön 43. suojelualue ja neljäs Keski-Suomessa.

Kuva: Olavi Virtanen.

Anna lahjaksi Linnunlaulua!

Kuvagalleria