Keijunmetsä, Hämeenlinna Renko

KARTTA: Keijunmetsä kansalaisen karttapaikalla

Keijunmetsä sijaitsee Rengon Vehmasen kylässä ja on säätiön ensimmäinen alue Hämeenlinnassa. Säätiö osti tämän 14 hehtaarin metsäalueen vuonna 2011, ja kaupan myötä säätiön suojelualueiden määrä nousi kolmeenkymmeneen.

Keijunmetsä sijaitsee Paloniitunjärven Haltianlahden eteläpuolella ja rajoittuu järven suojaamiseksi perustettuun noin 90 hehtaarin suojelualueeseen. Paloniitunjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi ja siinä elää muun muassa EU:n direktiivilaji täplälampikorento.

Puolet Keijunmetsästä on kangasrämeillä kasvavaa vanhaa metsä, jossa esiintyy puuston kerroksisuutta ja jonkin verran lahopuuta. Puista vanhimmat ovat matalia, kilpikaarnaisia mäntyjä, mutta myös eri-ikäistä lehtipuuta on noussut metsään. Toinen puoli Keijunmetsästä on vanhaa kuusikkoa.

Keijunmetsä on ollut Metsähallituksen hallussa ja jäänyt ehkä vuosikymmeniksi hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle; siellä ei myöskään ole koskaan juuri hakattu - kannot puuttuvat alueelta lähes tyystin. Suuri osa alueelle kaivetuista ojista on madaltunut ja syvemmät ovat talkoilla tukittavissa. Keijunmetsä onkin kiinnostava ennallistamiskohde, missä luonnontilaan palautuminen on jo edennyt omalla painollaan.

Metsän arvoa nostaa sen sijainti suojelualueen kupeessa ja rauhallisessa, metsäisessä ympäristössä kaukana isoista teistä.

Kuva: Anneli Jussila.

Keijunmetsässä pyörittelee sirittäjä kolikkoa laulussaan - osta kolikolla pala Keijunmetsää!

Kuvagalleria